Üdvözöljük!

A "Testvériskolai kapcsolatok kialakítása a Csehimindszenti Általános Iskola és a Bocföldei Körzeti Általános Iskola között” projekt weboldalán!

Projektismertető

A projektről készített képes beszámoló:  (49 MB)

Meghívó a Projektzáró rendezvényre: 

A projekt első nyolc hónapjáról készített bemutató:  (34 MB)

 

 

a TÁMOP-3.3.14.A – 12/1.-2013-0011 jelű pályázatról

A pályázó iskola: Csehimindszenti Általános Iskola

A pályázat címe:Testvériskolai kapcsolatok kialakítása a Csehimindszenti Általános Iskola és a Bocföldei Körzeti Általános Iskola között”, melyet az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez nyújtottunk be 2013.07.22. napon.

A TÁMOP-3.3.14.A – 12/1.-2013-0011 jelű pályázatot a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóságának vezetője 

15. 334. 851 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte (egyszeri vissza nem térítendő támogatás).

Az elfogadott támogatási intenzitás: 100%. 

A pályázat által elnyert összeg magában foglalja a pedagógusok bér-és járulékköltségeit, a projekt végrehajtásához szükséges anyagköltségeket, belépők árait, az utazások, az étkezések és a szállás költségeit a többnapos programoknál, esetleges programok költségeit külső lebonyolítóval.

A pályázat célja: Olyan projektek megvalósításának támogatása, amelyek országhatáron belüli ( „A” komponens) testvériskolai kapcsolatok kialakításával, közös programok megvalósításán keresztül hozzájárulnak a gyermekek kompetenciájának (szociális, életviteli, kommunikáció stb.) fejlesztéséhez, ismeretanyaguk bővítéséhez. Jelen pályázat kifejezetten olyan iskolák kapcsolatfelvételét, programkínálatának bővítését támogatja, ahol hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat nevelnek, oktatnak. 

Feltétel volt a pályázat beadásánál, hogy a két testvériskola halmozottan hátrányos tanulóinak aránya a 2012. évi októberi statisztikai adatok alapján eltérő legyen, meghaladja a 20 %-ot. 

Célcsoport: a köznevelési intézményekbe járó felső tagozatos, halmozottan hátrányos helyzetű és nem hátrányos helyzetű tanulók. 

Környezeti hatékonyság vállalása a projektben: újrahasznosított papír használata, meghívók, levelek inkább e-mailben elküldve.

 

A projektben résztvevők:

A projektmenedzsment: egy fő szakmai vezető, egy fő projektmenedzser, egy fő pénzügyi vezető.

Tanulók a két iskolából: összesen 60 fő. Csehimindszentről: 40 tanuló, Bocföldéről: 20 fő.

Pedagógusok a két iskolából: 12 fő. Csehimindszentről: 8 fő, Bocföldéről: 4 fő. 

 

A projekt megvalósításának ideje: 2014.február 1-től 2015. február 1-ig.  

A Pályázónak/Kedvezményezettnek vállalnia kellett, hogy a projekt fizikai befejezését követően további két tanéven keresztül kapcsolatot tart a testvériskolával. 

Közös internetes oldalt hoztunk létre, melyre heti rendszerességgel töltünk fel fotókat, élménybeszámolókat. Elérhetőség: www.testversulik.hu .  

 

A szakmai program részei:

1. Heti rendszeres foglalkozások a projektben résztvevő tanulókkal a saját iskolájukban a „Évszakok” szakmai programterv alapján. Csehimindszenten heti két foglalkozás, Bocföldén heti 1 foglalkozás 37 héten keresztül. Azaz 74+37 foglalkozás, összesen a két iskolában egy év alatt 111 foglalkozás.

2. A kötelező óraszámon felüli tantárgyi  fejlesztés támogatása a projektben résztvevő tanulók részére. Csehimindszenten: matematika, magyar nyelv és irodalom, művészetek, idegen nyelv, Bocföldén: matematika, magyar nyelv és irodalom, művészetek tantárgyakat érintő fejlesztés. Csehimindszenten heti két foglalkozás, , Bocföldén heti 1 foglalkozás 37 héten keresztül. Azaz 74+37 foglalkozás, összesen a két iskolában egy év alatt 111 foglalkozás.

3. Iskolán kívüli tanulmányi, kulturális ls szabadidős programok szervezése. 

10 alkalommal a szakmai programot a következőkben állapítottuk meg:

•  5 színházi előadás közös megtekintése a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színházban; 

•  Kirándulás Keszthelyre ( Balaton Múzeum, Csigaparlament, Panoptikum, egyéb nevezetességek megtekintése);

•  Kirándulás Pannonhalmára- a Pannonhalmi Főapátság megtekintése, „Gyógyító természet” – interaktív foglalkozáson való részvétel;

•  Kirándulás Ópusztaszerre – tervek szerint az „Árpád programcsomag” igénybe vétele;

•  Látogatás Szombathelyre – Vasi Múzeumfalu megtekintése, látogatás a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtárban és a Smidt Múzeumban;

•  Vasvár és környékén a KNEIPP – létesítmények megtekintése.

 

4. A két intézmény tanulóinak és pedagógusainak személyes találkozói 

•  Csehimindszentre utaznak a bocföldei tanulók, pedagógusok;

•  Bocföldére utaznak a csehimindszenti tanulók, pedagógusok;

•  Budapesti 2 napos kirándulás. Tervezett programok: utazás a Budavári siklón, a Várnegyed, Mátyás templom, Parlament, Városliget, Vajdahunyad Vára, Hősök tere megtekintése.

 

5. Intézményenként 3 részből álló előadássorozat megtartása

 •  A partneriskola bemutatása és megismertetése (kultúra, társadalmi helyzet, földrajzi sajátosság) - kötelező

 •  Ki tud többet az Európai Unióról? –szabadon választott

 •  Egészségnevelés, egészségfejlesztés – szabadon választott

 •  A bevont tanulóknak az előadások közül kettőn kötelező részt venni

 

6. Bentlakásos  nyári tábor Tihanyban

•  5 nap, 4 éjszaka (tervezett időpontja: 2014. július 1-től  5-ig)

•  A tábor ideje alatt naponta 2 db 60-90 perces, a projekt keretében feldolgozott témához kapcsolódó foglalkozást, valamint minimum a 4-5 nap alatt 2 db 60-90 perces szabadidős  programot kell biztosítani. 

•   Programtervek a nyári táborra: Délelőttönként barangolások, túrák a Tihanyi-félszigeten. Vizsgálódások a természetben (pl. a vulkánosság megfigyeltetése, az utóvulkáni működés nyomai), a félsziget geológiai múltja. Túra a Visszhang dombra.  Külső- tó madárvilágának megfigyelése. Lehetőség szerint a levendula termesztésének, feldolgozásának megtekintése. Tihany nevezetességeinek feltérképezése: Apátság, Néprajzi és Halászati Múzeum, a falu műemlékileg védett népi építészeti emlékeinek észrevétele.  A félszigeten élt és élő szerzetesek szerepének fontossága. Az utunkba kerülő növények, állatok megfigyelése. „Kecskeköröm”. Sétahajózás. 

Minden programot a pedagógusoknak részletes tervvel alaposan elő kell készíteni, dokumentálni naplóvezetéssel, jelenléti ívek aláíratásával, fotókkal. A projekt zárulása után két évig tartani kell a kapcsolatot a testvériskolával.

Kapcsolattartásnak minősül az alábbiak közül bármelyik forma:

• A közös honlap tartalmi bővítése a kapcsolat tekintetében;

• További közös szabadidős programok szervezése;

• További közös oktatási és/vagy kulturális program szervezése;

• Közös tanulmányi és/vagy versenyek szervezése.

 E tevékenységek valamelyikéről - két tanéven keresztül - a tanév végén 5000-10000 karakteres beszámolót szükséges benyújtani elektronikus formában a közreműködő szervezet részére. 

A dokumentációkat 2020.december 31-ig meg kell őrizni, elkülönítve nyilván tartani.

Csehimindszent, 2014. január 28.

 

Készítette: Ódorné Fehér Beatrix projektmenedzser

 

Belépés